husSenior Senioridræt og Corona Virus

I henholdt til regeringens beslutninger om at åbne for udendørs idræt, finder alle vores aktiviteter foreløbig sted udendørs på Elsøvej, som følgende:

Mandag: Petanque kl. 09.30

              Gymnastik kl. 14.00

Tirsdag: Kroket kl. 09.30

             Krolf kl. kl. 14.00

Onsdag: Stavgang kl. 09.30

              Gymnastik kl. 15.00

Torsdag: Petanque kl. 09.00

              Kroket kl. 09.30

 

Morsø Senioridræts formål er “At etablere idrætstilbud for borgerne i Morsø Kommune”, evt. i samarbejde med andre foreninger.

Vi har klubhus på Elsøvej, og her har vi også baner til petanque, krolf, kroket og stavgang. Seniordans og gymnastik foregår i Nykøbing Hallen på Nørrebro.

Du betaler kontingent for et 1/2 år af gangen, og så er du velkommen til at deltage i de forskellige aktiviteter, som du har lyst til. Se under program for tid og sted, og her kan du også finde navn og telefonnummer til aktivitetens kontaktperson.

Alle er velkomne, og ring evt. for nærmere oplysninger.

Mette Jensen

formand.

Designed by Nordic Networking