Formand:

Ragna Vigsø Søndergaard

Tlf:      9772 2861

Mobil: 2040 7140

Næstformand og IT-Ansvarlig:

Bent Lund

Tlf:      9776 6666

Kasserer:

Karen Christensen

Tlf:      2830 4359

Sekretær:

Ingrid Daugaard

Tlf:      9772 3176

Mobil: 4089 7794

Sekretær

Bente Thøgersen

Tlf:      2890 3530

Petanque repræsentant:

Karen Margrethe 

Søndergaard

Tlf:         9774 4216

Mobil:  4083 8620

Kroket repræsentant:

Lars Jørgensen

Tlf:      2091 6440

Suppleant

Birthe Pedersen

Tlf:      3057 9776

Suppleant

Birtha Lemvig Petersen

Tlf:      5114 2432

Designed by Nordic Networking