Billeder fra vores julefrokost den 06. december 2019 i Nykøbing Hallen.

Som billederne viser havde vi igen i år en hyggelig dag sammen.

Klik her for billederne

Onsdag den 12. juni 2019 tog vi på vores årlige udflugt.

Kl. 08:30 mødtes vi med nedbragt formiddagskaffe ved den gamle rutebilstation. Herfra gik det til Borgervold i Viborg, hvor vi med udgigt over søerne nød vores formiddagskaffe.

Efter kaffen kørte vi til Hadsund. Hvor vi styrkede os med en middag på Færgekroen.

Frisk og styrket kørte vi til Saltcenteret i Mariager. Hvor vi tilbragte ca. 2 timer.

Ca. kl. 16:00 forlod vi Saltcenteret, hvorefter turen gik hjemad. Undervejs mod Nykøbing holdt vi ved Vebbestrup Mejeri, hvor der blev serveret Kaffe og Kage samtidig med at der kunne købes is og/eller

ost i mejeributikken. 

Klik her for billederne   

 

 

Lørdag den 23 juni 2018 fyldte Morsø Senioridræt 25 år. Det blev fejret med en dejlig fest i et telt på Elsøvejs baneanlæg.

Efter at formanden Solveig Hansen bød de 140 deltagere velkommen, fik vi en vældig god festmiddag - forret med laks og en righoldig buffet som hovedret -  og dertil dejlig musik.

Efter middagen var der jubilæums- og St. Hans-tale ved tidligere skoledirktør Poul Erik Olsen. Efter talen gik vi udenfor til et lile Skt.Hans bål med heks, hvor vi blandt andet sang midsommervisen, mens bålet brændte ned.

Da den sidste sang var sunget, gik det tilbage til teltet, hvor vi fik kaffe med petit four, og så spillede Gerhard Mark op til dans resten af aftenen. 

Som afslutning på aften kunne man styrke sig med pølser fra den røde pølsevogn, før det gik hjem i seng.

Alt i alt en dejlig aften.

Klik her for billederne   

Designed by Nordic Networking